Po več kot letu in pol dolgi “sagi” o nezagotavljanju obveznega usposabljanja na simulatorju letenja (prispevek na internetni strani SPMO) bo na simulator končno napotenih 26 pilotov Bell 412 in sicer od avgusta do oktobra 2017 (vir: Youtube kanal MORS). Piloti Cougarjev pa so že pričeli z usposabljanjem (vir: www.rtvslo.si).

1

Potrebno je poudariti, da je očitno odpovedala glavnina vojaške linije, ki je zadolžena za to področje! Žalostno je, da se je ta problem začel premikati šele na številne pritiske sindikata pilotov MORS. S tem pa očitno SPMO že prevzema naloge na področju zagotavljanja operativnosti vojaškega letalstva in posledično suverenosti Republike Slovenije, članice NATO in EU?!

1

Še vedno pa ostajata nerešeni naslednji področji:

  • Kdo bo odgovarjal za nastalo situacijo?
  • Kako se bo sistemsko rešilo področje nemotenega in obveznega usposabljanja na simulatorju letenja?

1

Za konec pa še posnetek helikopterske nesreče, ki se je zgodila pred 2 tednoma med reševanjem obolelega pod vznožjem Grossglocknerja v Avstriji. Točno take in še zahtevnejše naloge opravljajo tudi naši vojaški piloti …

 

Predloga sprememb Zakona o obrambi in Zakona o službi v Slovenski vojski sta še vedno na mrtvi točki, saj nista bila obravnavana na zadnji seji vlade pred počitnicami, s tem pa se še podaljšuje “jaro kačo” problema.

a

V Sindikatu pilotov MORS sicer pozdravljamo napore za spremembo vojaških zakonov, saj gre za zastarelo zakonodajo, ki je tako na delovno-pravnem kot tudi ostalih področjih potrebna korenitih sprememb. Tako je bilo opravljenih 6 vsebinskih usklajevalnih sestankov s sindikati, kot tudi številna medresorska usklajevanja znotraj vlade.

Potrebno je pohvaliti premik na statusu pripadnikov Slovenske vojske: predlagan je dodatek za prepoved stavke v višini 60? bruto na pripadnika, kot tudi dvig plače za 2 plačna razrede v primeru pogodbe za določen čas.

a

Kljub temu pa gre po našem mnenju še za zelo nedodelana predloga, marsikje tudi v škodo vojaškemu letalstvu. Tekom usklajevanj smo se sicer uskladili na nekaterih, za SPMO, bistvenih točkah, ki pa so bile kasneje brez obrazložitve vrnjene v prvotni delodajalčev predlog.

Največje kritike na predlog MORS, ki se tičejo vojaškega letalstva:

  • Še vedno se ni določilo različnih dodanih dob poklicnega pokojninskega zavarovanja, kljub temu, da smo na tem področju že pred dvema letoma dobili podporo najvišjih predstavnikov MORS (več o problematiki v prispevku).
  • Na področju izobraževanja se uvaja sklenitev posebnih pogodb, če je pripadnik s strani ministrstva napoten na izobraževanje, kjer pridobi civilno priznane licence. To naj bi se navezovalo tudi na letalske civilne licence, ki jih vojaški piloti pridobijo tekom svoje vojaške kariere. S tem predlogom se pilote postavlja v še slabši položaj, saj z vsako novo licenco samodejno dobijo višjo odgovornost, ki trenutno v ničemer ni nagrajena, delodajalec pa jim bo dodelil samo večjo obveznost do njega samega.
  • Zmanjšuje oz. odpira se možnost zmanjševanja dolžine posebnega dopusta, ki so ga do sedaj bili deležni vojaški pirotehniki, potapljači, kontrolorji letenja in člani posadk vojaških zrakoplovov.

V SPMO zgoraj naštetim predlogom MORS močno nasprotujemo in si bomo tudi v bodoče prizadevali, da se jih ponovno preuči in spremeni.

Na dan Slovenske vojske, 15. 5. 2017, je bilo v čin nadporočnika povišanih kar 20 pilotov Slovenske vojske (vir: revija Slovenska vojska, letnik 6/17, str. 1 pod Objave MORS). Velika večina od njih je bila povišana predvsem zaradi prizadevanj Sindikata pilotov MORS, da se sistemsko reši čimbolj tekoče napredovanje vojaških pilotov, potem ko osvojijo določeno stopnjo v letalskem izobraževanju.

Glede na to, da je finančna slika vojske RS še vedno težka, gre za velik uspeh Sindikata pilotov MORS, čemur pritrjujejo tudi predstavniki MORS.

a

Še vedno pa ostajajo številne anomalije v plačnem sistemu vojaških pilotov:

1. Ne glede na različne nazive so piloti, ki so v istem činu, plačani identično (vir: Plačna uredba SV).

Plače pilotov: pilot začetnik = drugi pilot (kopilot) = prvi pilot (kapitan) = pilot inštruktor. Za primerjavo: v civilnem letalstvu ima lahko kapitan tudi 2x višjo plačo kot kopilot, prav tako ne boste nikjer videli, da je inštruktor isto plačan kot njegov učenec.

a

2. Plače letečega letalskega osebja (piloti in tehniki letalci) so identične plačam neletečega osebja (letalski inženirji, kontrolorji letenja in letalski tehniki).

S tem v nobeni točki ni nagrajenega visokega tveganja, ki ga pilot ali tehnik letalec prevzame, ko leti v vseh možnih vremenskih pogojih, rešuje v gorah, gasi požare itd.

a

3. Z zadnjim predlogom vlade za odpravo plačnih anomalij v SV pa so ustvarili še dodatno anomalijo.

S tem, ko so predlagali dvig plače samo neletalskim pripadnikom SV, so se odprle nove anomalije. Do sedaj je bilo razmerje med letalskimi pripadniki (celotno vojaško letalstvo) in ostalimi pripadniki 5 plačnih razredov. Sedaj pa bo razlika 3, 4 ali 5 plačnih razredov, kar nima nobene smiselno podprte argumentacije.

Stanje na področju usposabljanja vojaških pilotov RS na simulatorju letenja (prispevek 1, prispevek 2, prispevek 3, prispevek 4 in prispevek 5), s tem pa operativnostjo in zakonitim opravljanjem nalog na področju civilne zaščite (helikoptersko reševanje v hribih, prometne nesreče, medbolnišnični prevozi, gašenje požarov itd.) se žal čedalje bolj zaostruje oz. je že pred meseci preseglo zakonito mejo.

Na MORS so v političnih diskusijah priznali, da je zakonodaja na tem področju še bolj restriktivna, kot se je do sedaj mislilo, s tem pa so posredno priznali še izjemno večjo vrzel v operativnosti pilotov vojaških helikopterjev RS oz. že kar “črno luknjo”. Poleg tega so se na večih točkah lagali in “premetavali” razne številke, da bi prikazali karseda lepo stanje.

a

V povezavi s tem smo 3. 4. 2017 od MORS zahtevali odgovore: koliko je zakonito operativnih pilotov, kaj naj pilot stori, če mora opravljati operativne naloge, pa jih ne bi smel opravljati, kdo bo odgovorjal v primeru nesreče itd. – NAŠA VPRAŠANJA.

Dne 25. 5. 2017 smo od MORS dobili odgovore – ODGOVOR MORS.

a

V povezavi z obema dokumentoma javno sprašujemo sledeče:

1. Kako da je “operativnih šest posadk helikopterjev Bell 412”, če pa je bil zadnji pilot na simulatorju 20. 2. 2016, kar je daleč več kot 12 mesecev?
2. Vprašanja zastavljena pod točko 4. in 5. so po našem mnenju še kako relevantna, ker do take situacije zelo lahko pride, čeprav “ne bi smelo”.
3. Odgovornost v konkretno navedeni hipotetični situaciji ni nikjer jasno opredeljena. Od Kabineta ministra bi pričakovali, da odgovor na to vprašanje pozna in nam ga tudi posreduje. Če pa ga ne pozna, pa predlagamo ministrici, da pravni službi ministrstva takoj naroči ekspertizo in nam jo čimprej posreduje. Jasno opredeljene odgovornosti so prvi pogoj za brezhibno delovanje sistema.
a

Prispevek iz informativne oddaje Dnevnik RTV Slovenija z dne 20. 5. 2017:

Prispevek iz informativne oddaje na Planet TV z dne 19. 3. 2017:

Prispevek iz informativne oddaje 24ur z dne 12. 1. 2017:

Po skoraj 2 letih intenzivnega opozarjanja s strani Sindikata pilotov MORS na neurejeno C-17delovno-pravno stanje pilota Slovenske vojske, ki leti na letalu C-17 iz Pape na Madžarskem, smo dosegli prve konkretne rezultate.

Dne 26. 5. 2017 je bila v Uradnem listu objavljena  Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki v 5. odst. 15. čl. (dodatek za nevarnost) določa poseben dodatek prav za tega pilota:

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov pripada pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolžnostih, ki občasno opravljajo naloge osebja posadke zrakoplova na kriznem območju, dodatek v višini 304,21 eura.

a

V sindikatu smo veseli tega koraka, vendar je nedopustno, da so na MORS in Vladi RS za to spremembo potrebovali toliko časa. Predvsem smo kritični do MORS, ki je potreboval kar celo leto, da so sploh napisali predlog sprememb, pa še te so minimalistične.

Še vedno pa ostajajo številne zadeve odprte:

– plača je še vedno prenizka, saj pilot niti v eni točki nima ovrednotenega vrhunskega letalskega znanja in vseh ostalih letalskih posebnosti,

– pilot redno presega mesečno dovoljene delovne ure, kot tudi letalske ure – ali sploh dela in leti zakonito?,

– še vedno ni jasno, ali se mu bo nalet in vse licence, povezane s C-17, priznalo v Sloveniji.

a

Več o tem problemu na prispevku na naši strani in spodnjem videu (od 1:44 naprej)

V zavihku “DOSEŽKI IN AKTIVNOSTI” smo dodali obširno besedilo z naslovom NAŠE AKTIVNOSTI.

a

Podrobneje so opisani naslednji problemi, ki jih v okviru delovanja našega sindikata redno izpostavljamo.

1. Celostna ureditev plačnega sistema pilotov ? cilj: različno plačilo za različno delo.

2. Višja dodana doba poklicnega upokojevanja.

3. Primernejše plačilo pilotov na MOM (Mednarodne operacije in misije).

4. Primernejše plačilo pilotov na MSSVT (Mirnodobna struktura Slovenske vojske v tujini)

5. Nezadostno usposabljanje na simulatorju letenja.

6. Položajni dodatek za kapitane veččlanskih zrakoplovov.

7. Karierni in izobraževalni problemi.

8. Borba na še nerešenih primerih klientelizma in nepotizma.

Danes je v bil spletnem časopisu Dnevnik objavljen prispevek, da je vlada RS na včerajšnji seji spremenila uredbo o našitkih v Slovenski vojski. Na končno realizacijo te spremembe bo sicer potrebno še počakati, je pa zelo zaskrbljujoč zadnji komentar v prispevku in z njim povezan problem. Na to zadevo v SPMO opozarjamo že vrsto let, saj se kaže v številnih, že skoraj neverjetnih in bizarnih, birokratskih ovirah, s katerimi se neposredno soočamo tudi v našem sindikalnem delovanju.

“Obrambni strokovnjak Klemen Grošelj opozarja, da je dogajanje, povezano z našitki in licencami za pilote, ?kljub temu da se z vidika zunanjega opazovalca morda zdi nepomembno in malenkostno, kazalnik resnih organizacijskih slabosti, ki hromijo delovanje obrambnega sistema?. Gre za sistem, ki upravlja oboroženo silo, pravi Grošelj: ?To dogajanje potrjuje, kar trdim že nekaj časa: slovenski obrambni sistem ne potrebuje le dodatnega denarja, ampak pred začetkom kakršne koli modernizacije predvsem organizacijsko konsolidacijo, ki bo preprečila pojav tovrstnih ekscesov.? Če konsolidacije ne bo, bo to po Grošljevih besedah kljub dodatnim sredstvom ?onemogočalo in zaviralo nadaljnji razvoj tako obrambnega sistema kot Slovenske vojske?. “

Pred dnevi je bil v časopisu Dnevnik na podlagi informacij nam neznanega pripadnika vojaškega letalstva objavljen članek z naslovom “Ob poraznem uradnem poročilu o Slovenski vojski piloti ostali še brez našitkov na uniformah”, s čimer se vojaškim pripadnikom jemlje še tisti kanček dostojanstva, ki ga je še ostalo.
V tej povezavi smo 13. 3. 2017 na pobudo novinarjev POP TV podali izjavo glede zapletov z vojaškimi našitki, kjer smo začeli odpirati širšo problematiko birokracije v naši vojski, ki z vso silo zavira odpravljanje krivic svojih pripadnikov in v določenih točkah že ogroža nacionalno varnost.

Včeraj pa je v državnem zboru RS potekala izredna seja odbora za obrambo z dvema točkama:
1. Vpliv nezadostne ocene za bojno pripravljenost Slovenske vojske na nacionalno varnost
2. Problematika našitkov enot Slovenske vojske

Kot predsedniku Sindikata pilotov MORS so pri drugi točki sicer dali besedo, vendar so jo že po nekaj stavkih odvzeli.

Žal je vse skupaj že celotna farsa, saj si na vse pretege nočemo odpreti oči.
Sicer je očitno, da je nekaterim državnim politikom vseeno za dostojanstvo in moralo vojaških pripadnikov, bi jim pa moralo biti v skrbeh vsaj pravilno in zakonito delovanje državnih institucij, sploh če zadeva preide v odkrito slabljenje nacionalne varnosti.

En, na vzven verjetno najbolj očiten, primer v vojaškem letalstvu je zagotavljanje usposabljanja na simulatorju letenja za vojaške pilote, ki ga morajo opraviti iz stališča ohranjanja minimalne letalske varnosti, k čemur pa zavezujejo različni, med drugim tudi mednarodni, predpisi. Kljub opozarjanju s strani SPMO se pristojne in odgovorne osebe odzivajo prepočasi oz. celo namerno zaustavljajo reševanje te zadeve.

Posledice so tako že vidne (spletnicasopis.eu), situacija pa se iz meseca v mesec še bolj zaostruje (časopis Dnevnik).