IMG_2373Zanimiva študija o zmožnostih, sposobnostih … vojaških pilotov. Vsekakor ne priporočamo branja vsem tistim, ki nam že sedaj neopravičeno očitate status. Priporočamo branje vsem tistim, ki bi morali do sedaj (leta prepozno) pravilno ovrednotiti naš poklic. Sledi članek iz Dela, avtorice dr. Maje Meško.

Gibalne, psihofizične in psihološke posebnosti poklica vojaškega pilota

V resnici so drugačni in privilegirani
V vojaškem letalstvu je eden izmed pomembnih ciljev doseči ter nato ohranjati visoko raven usposobljenosti pilotov. Pri tem sta izjemno pomembna tudi njihova dobra psihološka pripravljenost in gibalna sposobnost. Zato smo v okviru moje doktorske disertacije opravili raziskavo, v kateri smo preverjali gibalne, psihomotorične in psihološke posebnosti poklica vojaškega pilota. Namen raziskave je bil natančneje preučiti nekatere posebnosti vojaških pilotov oziroma ugotoviti, ali je mogoče govoriti o modelu oziroma profilu slovenskega vojaškega pilota.

Ugotoviti smo želeli ali določeni motorični, psihomotorični in psihološki testi ločujejo vojaške pilote od kontrolnih skupin, ki so jih predstavljali civilni piloti, pripadniki kopenske vojske ter splošna populacija. Read More →

Dobrodošli na prenovljeni spletni strani SPMO – Sindikata pilotov Ministrstva za obrambo. Upamo, da boste uživali v izkušnji našega novega spletnega mesta.