Brez naslovaNa podlagi storjenih krivic v enotnem plačnem sistemu do zaposlenih v  obrambnem resorju ter na podlagi prakse pri plačnih sistemih v NATO in EU  (vojske omenjenih sistemov niso v enotnih plačnih sistemih oz. imajo  popolnoma drugače razdelane plačne sisteme in module) zahtevamo  spremembo v ZSPJS, ki bo obrambnem sistemu dovolila izstop iz enotnega   plačnega sistema.

OBRAZLOŽITEV:

Že več let poudarjamo, da enotni plačni sistem, kot ga imamo v RS, ni pravičen do zaposlenih v obrambnem resorju, saj poleg ustreznega plačila specifike dela in nalog v obrambnem resorju onemogoča načrtovanje in uresničevanje kariernih poti zaposlenih. Če povzamemo, sistem nazivov in primerjava sorodnih ali podobnih poklicev ne daje prave slike in tudi zaradi tega govorimo o podcenjenosti dela zaposlenih v obrambnem resorju.
Dejstvo je, da imajo vsi poklici znotraj obrambnega resorja specifične naloge, ki jih enotni plačni sistem ne priznava, bodisi so to civilne osebe na raznih civilnih dolžnostih in poklicih, bodisi so to vojaške osebe ali pa zaposleni v URSZR oz. upravnem delu MO. ZObr in ZSSlov v svojih določilih glede nalog zelo natančno in jasno vsem zaposlenim zapovedujeta naloge in oblike dela, ki jih ostali v javnem sektorju ali v državni upravi ne poznajo. Enotni plačni sistem ne prepoznava teh razlik in jih posledično neustrezno ovrednoti oziroma ne dovoli ustreznega plačila za opravljene naloge. Zato trdimo, da enotni plačni sistem negativno vpliva tudi na opravljanje nalog in posledično slabi varnost Republike Slovenije, hkrati pa determinira:
– nemožnost prilagajanja nazivov (v nobeni strukturi ni možnosti napredovanja v petih nazivih) specifikam strukture delovnih mest in nalog;
– neustrezno uvrstitev civilnih delovnih mest v J skupino;
– anomalija prevedbe višjih podčastnikov in častnikov;
– nemožnost sklepanja kolektivnih pogodb.

Vse našteto vam je bilo natančno pojasnjeno v skupnem dopisu z dne 15. 4. 2015, in sicer: ?Zahteve sindikatov za spremembe ZSPJS, KPJS, KPND in odpravo anomalij plačnega sistema?.
Dodatni argument, ki vas vodi k prepoznavanju problematike na obrambnem področju je predvolilna obljuba ? na odgovor na postavljena vprašanja SMO, in sicer je takrat, zlasti SMC, zagotovila, da je vaš dolgoročni cilj izločitev obrambnega resorja iz enovitega plačnega sistema javnih uslužbencev. Navsezadnje ste navedene obljube implementirali v koalicijsko pogodbo, v kateri zagotavljate, da boste prioritetno pristopili k zagotovitvi dostojnega in profesionalnega opravljanja službe vsem, ki skrbijo za našo varnost.

Iz zgoraj navedenega tako ugotavljamo, da vas naša zahteva za izstop iz enotnega plačnega sistema ne preseneča. Prepričani smo, da so vaše obljube in zaveze v koalicijski pogodbi iskrene, zato smo prepričani v vladno podporo k izvedbi naše navedene zahteve po izstopu iz enotnega plačnega sistema.

Neizpodbitna resnica je, da smo edina vojska in obrambni sistem na svetu, ki je povezan v enotni plačni sistem, saj je splošna praksa, da ima obrambni sistem na čelu z vojsko svoj plačni sistem. Dopolnilno dejstvo je, da je osnovna plača vojaka v primerljivih državah Evropski uniji veliko višja kot je to urejeno v Republiki Sloveniji.
Dovolj je bilo suženjstva in storjenih krivic v imenu enotnega plačnega sistema. Tudi zaposleni v obrambnem sistemu smo delavci, predvsem pa ljudje, hkrati pa varuhi varnega in stabilnega življenja v RS .

Zato zahtevamo takojšnje postopke za izstop iz enotnega plačnega sistema.

Dodaj odgovor

Post Navigation