S strani MO je dne 12. 4. 2016 potekala predstavitev Predstavitev sprememb ZObrsprememb Zakona o obrambi, ki ga je pripravilo MO. Trije sindikati obrambnega resorja (SPMO, SMO in SVOZ) so na sestanku ministrico za obrambo opozorili na primere dobre prakse pri sprejemanju predpisov na ostalih ministrstvih z intenzivnim sodelovanjem s socialnimi partnerji.
Poudarili smo , da je socialni dialog še posebej potreben pri usklajevanju in sprejemanju tako pomembnega področja predpisov, ki so pomembni za zaposlene na obrambnem področju.

Oziraje se na negativno oceno SV s strani vrhovnega poveljnika SV smo sindikati pričakovali predstavitev vseh sprememb predpisov na obrambnem področjuin ne samo zgolj ZObr.

Ministrici je bila s strani sindikatov podana zahteva, da omogoči v polni meri sodelovanje socialnih partnerjev pri usklajevanju in oblikovanju predlaganih sprememb predpisov na obrambnem področju.

Na spletnem naslovu http://www.mo.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/ si lahko prenesete predlog ZObr, ki je bil predstavljen sindikatom.

Dodaj odgovor

Post Navigation