V Sindikatu pilotov MORS podpiramo sklenjen dogovor med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in vlado Republike Slovenije dne 21. 12. 2016. Med samimi pogajanji se sicer ni sprejelo vseh sindikalnih zahtev, vendar dogovor predstavlja premik k izboljšanju razmer tudi v vojaškem letalstvu RS.

Med drugim je dogovorjeno, da se v letu 2017 pristopi k odpravi plačnih anomalij, ki so žal močno prisotne tudi v vojaškem letalstvu. Že od leta 2008 naprej v našem sindikatu opozarjamo na izjemno nepravilno urejene plače pilotov, ki v nobeni točki ne upoštevajo strokovne specifike pilotskega znanja oziroma razlikovanja med posameznimi stopnjami znanja, zahtevnosti in odgovornosti. Tako je pilot začetnik, drugi pilot, prvi pilot in pilot inštruktor v osnovi plačan identično oziroma imajo vsi isti izhodiščni plačni razred. Plače med njimi pa se razlikujejo samo v činih. Tekom obdobja po sprejetju plačne uredbe pa se je razlikovanje med samimi pilotskimi nazivi poskušalo razslojiti z odvzemom že pridobljenih pravic, ki so med drugim zapisane tudi v določenem zakonu, torej izključno v škodo samim plačam.

Več o samih pogajanjih na:   rtvslo.si

Dodaj odgovor

Post Navigation