V Sindikatu pilotov MORS (SPMO) podpiramo

PROTESTNE DEMONSTRACIJE SINDIKATOV

S ČLANSTVOM ZAPOSLENIH, KI DELAJO NA TEŽKIH IN ZDRAVJU ŠKODLJIVIH DELOVNIH MESTIH

 V SPMO poleg nižanja prispevne stopnje opozarjamo tudi na neustrezno rešen problem poklicnega zavarovanja vojaških pilotov Republike Slovenije. Več v prispevku.
 

 Sindikati s članstvom zaposlenih, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oz. delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni moč zanesljivo opravljati (policisti, vojaki, rudarji, gasilci, strojevodje, piloti, vozniki, livarji ?) bodo

v sredo, 18. januarja 2017 ob 11. uri pred Ministrstvom za delo

pripravili protestne demonstracije, s katerimi bodo javnost opozorili, da smo

PROTI NIŽANJU PRISPEVNE STOPNJE IN PROTI VIŠANJU STROŠKOV UPRAVLJAVCA

kar predvideva novi Pokojninski načrt poklicnega pokojninskega zavarovanja. Ministrica za delo je namreč brez soglasja sindikatov odobrila pokojninski načrt, ki znižuje prispevno stopnjo poklicnega pokojninskega zavarovanja iz 9,25% na 8% in omogoča povečanje upravljavske provizije upravljavcu, t.j. Kapitalski družbi, d.d., ki je bila dogovorjena z zadnjim pokojninskim načrtom.

 

Zakaj nasprotujemo znižanju prispevne stopnje poklicnega pokojninskega zavarovanje?

 • Ker nižanje prispevne stopnje ogroža poklicno upokojitev zaposlenim v prihodnjih letih
 • Ker je pravica do poklicna upokojitve odvisna od zadostnosti zbranih sredstev na računih zavarovancev
 • Ker je bilo znižanje prispevne stopnje določeno brez ustreznih izračunov
 • Ker nas je upravljavec, t.j. kapitalska družba opozarjal, da, citirano: ?z
 • Ker je bil poglaviten cilj vlade zmanjšati obveznosti države (prihranki v proračunu) in delodajalcev do sistema poklicnega zavarovanja, brez tega, da se proučijo posledice teh odločitev
 • Ker smo pred tremi leti že znižali prispevno stopnjo iz 10.55% in 12.60% na enotnih 9,25%
 • Ker ni izračuna posledic nekaterih sprememb, ki jih prinaša ZPIZ-2B in nov pokojninski načrt. Te spremembe bodo imele vpliv na zadostnost sredstev iz poklicnega zavarovanja (nova višina najnižje poklicne pokojnine ?)
 • Ker je solidarnosti sklad, ki ga predvideva nov pokojninski načrt, namenjen pokrivanju primanjkljaja sredstev nekaterim zavarovancem, ne more pa služiti kot podlaga oz. opravičilo za nižanje prispevne stopnje
 • Ker so bile naše pripombe ignorirane na Odboru sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in na seji Ekonomsko socialnega sveta RS
 • Ker ne verjamemo obljubam ministrstva za delo, da bo čez dve leti opravljena korekcija prispevne stopnje. Na podoben način je bila leta 1996 znižana prispevna stopnja pokojninskega zavarovanja delodajalcev (iz 15,50% na 8,85%), kar ima še danes negativne posledice na vzdržnosti pokojninske blagajne ZPIZ.
 • Ker nekatere anomalije sistema poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki smo jih odpravili v ZPIZ-2B in novem pokojninskem načrtu, ne morejo služiti kot argument, da je potrebno prispevno stopnjo znižati
 • Ker si je vlada RS z uveljavitvijo sprememb v nekaterih področnih zakonih dovolila, da se določenim kategorijam poklicnih zavarovancev višina prispevne stopnje in dodane dobe opredeli drugače, kot to velja v ZPIZ-2B.

Zakaj nasprotujemo višji upravljavski proviziji upravljavca?

 • Ker višanje stroškov upravljavca ni ekonomsko upravičeno
 • Ker upravljavec ni prepričal člane odbora sklada, da obstajajo razlogi za povečanje upravljavske provizije
 • Ker prekomerni stroški sklada znižujejo sredstva zavarovancev na njihovih individualnih računih
 • Ker znašajo stroški upravljavca, ki vključujejo upravljavsko provizijo ter obračunane vstopne in izstopne stroške na letni ravni že danes več kot 7 milijonov evrov.
 • Ker smo v zadnjem pokojninskem načrtu dogovorili rešitev, da se prične upravljavska provizija postopoma nižati, ko doseže sklad vrednost 700 mio evrov. V novem pokojninskem načrtu ministrstvo niža upravljavsko provizijo šele, ko bo vrednost sredstev sklada znašala 750 mio evrov.

Dodaj odgovor

Post Navigation