Stanje na področju usposabljanja vojaških pilotov RS na simulatorju letenja (prispevek 1, prispevek 2, prispevek 3, prispevek 4 in prispevek 5), s tem pa operativnostjo in zakonitim opravljanjem nalog na področju civilne zaščite (helikoptersko reševanje v hribih, prometne nesreče, medbolnišnični prevozi, gašenje požarov itd.) se žal čedalje bolj zaostruje oz. je že pred meseci preseglo zakonito mejo.

Na MORS so v političnih diskusijah priznali, da je zakonodaja na tem področju še bolj restriktivna, kot se je do sedaj mislilo, s tem pa so posredno priznali še izjemno večjo vrzel v operativnosti pilotov vojaških helikopterjev RS oz. že kar “črno luknjo”. Poleg tega so se na večih točkah lagali in “premetavali” razne številke, da bi prikazali karseda lepo stanje.

a

V povezavi s tem smo 3. 4. 2017 od MORS zahtevali odgovore: koliko je zakonito operativnih pilotov, kaj naj pilot stori, če mora opravljati operativne naloge, pa jih ne bi smel opravljati, kdo bo odgovorjal v primeru nesreče itd. – NAŠA VPRAŠANJA.

Dne 25. 5. 2017 smo od MORS dobili odgovore – ODGOVOR MORS.

a

V povezavi z obema dokumentoma javno sprašujemo sledeče:

1. Kako da je “operativnih šest posadk helikopterjev Bell 412”, če pa je bil zadnji pilot na simulatorju 20. 2. 2016, kar je daleč več kot 12 mesecev?
2. Vprašanja zastavljena pod točko 4. in 5. so po našem mnenju še kako relevantna, ker do take situacije zelo lahko pride, čeprav “ne bi smelo”.
3. Odgovornost v konkretno navedeni hipotetični situaciji ni nikjer jasno opredeljena. Od Kabineta ministra bi pričakovali, da odgovor na to vprašanje pozna in nam ga tudi posreduje. Če pa ga ne pozna, pa predlagamo ministrici, da pravni službi ministrstva takoj naroči ekspertizo in nam jo čimprej posreduje. Jasno opredeljene odgovornosti so prvi pogoj za brezhibno delovanje sistema.
a

Prispevek iz informativne oddaje Dnevnik RTV Slovenija z dne 20. 5. 2017:

Prispevek iz informativne oddaje na Planet TV z dne 19. 3. 2017:

Prispevek iz informativne oddaje 24ur z dne 12. 1. 2017:

Comments are closed.

Post Navigation