Na dan Slovenske vojske, 15. 5. 2017, je bilo v čin nadporočnika povišanih kar 20 pilotov Slovenske vojske (vir: revija Slovenska vojska, letnik 6/17, str. 1 pod Objave MORS). Velika večina od njih je bila povišana predvsem zaradi prizadevanj Sindikata pilotov MORS, da se sistemsko reši čimbolj tekoče napredovanje vojaških pilotov, potem ko osvojijo določeno stopnjo v letalskem izobraževanju.

Glede na to, da je finančna slika vojske RS še vedno težka, gre za velik uspeh Sindikata pilotov MORS, čemur pritrjujejo tudi predstavniki MORS.

a

Še vedno pa ostajajo številne anomalije v plačnem sistemu vojaških pilotov:

1. Ne glede na različne nazive so piloti, ki so v istem činu, plačani identično (vir: Plačna uredba SV).

Plače pilotov: pilot začetnik = drugi pilot (kopilot) = prvi pilot (kapitan) = pilot inštruktor. Za primerjavo: v civilnem letalstvu ima lahko kapitan tudi 2x višjo plačo kot kopilot, prav tako ne boste nikjer videli, da je inštruktor isto plačan kot njegov učenec.

a

2. Plače letečega letalskega osebja (piloti in tehniki letalci) so identične plačam neletečega osebja (letalski inženirji, kontrolorji letenja in letalski tehniki).

S tem v nobeni točki ni nagrajenega visokega tveganja, ki ga pilot ali tehnik letalec prevzame, ko leti v vseh možnih vremenskih pogojih, rešuje v gorah, gasi požare itd.

a

3. Z zadnjim predlogom vlade za odpravo plačnih anomalij v SV pa so ustvarili še dodatno anomalijo.

S tem, ko so predlagali dvig plače samo neletalskim pripadnikom SV, so se odprle nove anomalije. Do sedaj je bilo razmerje med letalskimi pripadniki (celotno vojaško letalstvo) in ostalimi pripadniki 5 plačnih razredov. Sedaj pa bo razlika 3, 4 ali 5 plačnih razredov, kar nima nobene smiselno podprte argumentacije.

Comments are closed.

Post Navigation