Predloga sprememb Zakona o obrambi in Zakona o službi v Slovenski vojski sta še vedno na mrtvi točki, saj nista bila obravnavana na zadnji seji vlade pred počitnicami, s tem pa se še podaljšuje “jaro kačo” problema.

a

V Sindikatu pilotov MORS sicer pozdravljamo napore za spremembo vojaških zakonov, saj gre za zastarelo zakonodajo, ki je tako na delovno-pravnem kot tudi ostalih področjih potrebna korenitih sprememb. Tako je bilo opravljenih 6 vsebinskih usklajevalnih sestankov s sindikati, kot tudi številna medresorska usklajevanja znotraj vlade.

Potrebno je pohvaliti premik na statusu pripadnikov Slovenske vojske: predlagan je dodatek za prepoved stavke v višini 60? bruto na pripadnika, kot tudi dvig plače za 2 plačna razrede v primeru pogodbe za določen čas.

a

Kljub temu pa gre po našem mnenju še za zelo nedodelana predloga, marsikje tudi v škodo vojaškemu letalstvu. Tekom usklajevanj smo se sicer uskladili na nekaterih, za SPMO, bistvenih točkah, ki pa so bile kasneje brez obrazložitve vrnjene v prvotni delodajalčev predlog.

Največje kritike na predlog MORS, ki se tičejo vojaškega letalstva:

  • Še vedno se ni določilo različnih dodanih dob poklicnega pokojninskega zavarovanja, kljub temu, da smo na tem področju že pred dvema letoma dobili podporo najvišjih predstavnikov MORS (več o problematiki v prispevku).
  • Na področju izobraževanja se uvaja sklenitev posebnih pogodb, če je pripadnik s strani ministrstva napoten na izobraževanje, kjer pridobi civilno priznane licence. To naj bi se navezovalo tudi na letalske civilne licence, ki jih vojaški piloti pridobijo tekom svoje vojaške kariere. S tem predlogom se pilote postavlja v še slabši položaj, saj z vsako novo licenco samodejno dobijo višjo odgovornost, ki trenutno v ničemer ni nagrajena, delodajalec pa jim bo dodelil samo večjo obveznost do njega samega.
  • Zmanjšuje oz. odpira se možnost zmanjševanja dolžine posebnega dopusta, ki so ga do sedaj bili deležni vojaški pirotehniki, potapljači, kontrolorji letenja in člani posadk vojaških zrakoplovov.

V SPMO zgoraj naštetim predlogom MORS močno nasprotujemo in si bomo tudi v bodoče prizadevali, da se jih ponovno preuči in spremeni.

Comments are closed.

Post Navigation