Ta teden je prišla v veljavo spremenjena Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, ki za vojaške pilote, kot tudi vojaško letalstvo na splošno, uvaja novo anomalijo, ob tem da stare anomalije še vedno ostajajo.

Jeseni 2016 je KS90 tudi v našem imenu in skupaj z ostalimi sindikati javnega sektorja podpisal dogovor z vlado, da se v letu 2017 opravijo pogajanja za odpravo plačnih anomalij javnih uslužbencev in le-te tudi uveljavi.
Za odpravo anomalij v celotnem javnem sektorju je bilo na voljo 70 milijonov eurov, na obrambnem resorju pa so pristali, da se vojski dodeli samo 5 milijonov. To so “drobtinice”, saj je vojaški resor na področju plač izjemno podhranjen, ob tem da so v vojaškem letalstvu še druge plačne anomalije.

Prvotni predlog MORS se kljub številnim pogajanjem, na katerih je bil med drugimi prisoten tudi SPMO, ni kaj bistveno spremenil. Uredba tako prinaša naslednje spremembe:
? vojak II, vojak I, poddesetnik desetnik in naddesetnik v splošnih nazivih, nazivih specialistov ter nazivih SE (specialne enote) povišanje za dva plačna razreda,
? vodnik, višji vodnik, štabni vodnik in višji štabni vodnik v splošnih nazivih, nazivih specialistov ter nazivih SE (specialne enote) povišanje za en plačni razred,
? poročnik, nadporočnik in stotnik ter primerljivi mornariški častniki v splošnih nazivih, nazivih specialistov ter nazivih SE (specialne enote) povišanje za en plačni razred.

Celotno vojaško letalstvo pa, kljub našim številnim pozivom o neurejenosti plač vojaških pilotov, ni bilo deležno nobenih sprememb.
Ob zaključku pogajanj je bil ob prvem glasovanju o podpori ali ne podpori vladnemu predlogu SPMO celo edini izmed vseh sindikatov PUO*, ki je vladnemu predlogu nasprotoval!
(* PUO = pooblaščene uradne osebe: vojaki, policisti, gasilci, cariniki, pravosodni delavci, …)

Kasneje smo skupaj s SVOZ in SMO na Vlado Republike Slovenije poslali jasno sporočilo, da predloga NE podpiramo.

1

OBSTOJEČE IN NOVONASTALE PLAČNE ANOMALIJE VOJAŠKIH PILOTOV (in v vojaškem letalstvu na splošno):

1. Piloti so med seboj neglede na različne nazive, odgovornosti in izkušnje plačani isto.

Plače pilotov so tako: pilot začetnik = drugi pilot (kopilot) = prvi pilot (kapitan) = pilot inštruktor (glej desno izsek iz plačne uredbe na primeru pilota nadporočnika). Plača se razlikuje izklučno glede na čin, torej glede na vojaška znanja in dolžnosti.
Za primerjavo: v civilnem letalstvu ima lahko kapitan tudi 2x višjo plačo kot kopilot, prav tako verjetno ne boste nikjer videli, da je inštruktor plačan isto kot njegov učenec.

Če začetnemu plačnemu razredu dodamo še 1 ali 2 PR po horizontalnemu napredovanju, kolikor so jih piloti največ dobili v zadnjih 9 letih, in dodatek za posebna delovna mesta po 59. čl. ZSSloV v višini 20%, ki ga med drugim dobijo vsi v vojaškem letalstvu, vidimo, da so plače vojaških pilotov daleč od “astronavtskih” plač, ki si jih marsikdo domišlja … Ob tem je treba poudariti, da je pri večini pilotov to KONČNA PLAČA! Nobenih “skritih” dodatkov, kot so za poveljevanje, dosegljivost, pripravljenost itd. Poleg mesečne plače so samo še potni stroški in regresirana malica. In take plače imajo naprimer testni piloti na PC-9, inštruktorji na Bell 206 in Zlin itd.

1

2. Plače letečega letalskega osebja (piloti in tehniki letalci) so identične plačam neletečega osebja (letalski inženirji, kontrolorji letenja in letalski tehniki).

S tem v nobeni točki ni primerno ovrednotenega visokega tveganja za življenje, ki ga pilot ali tehnik letalec prevzame, ko leti v vseh možnih vremenskih pogojih, rešuje v gorah en meter stran od prepadne stene, gasi požare itd.

1

3. Nove anomalije

a) Razlika med stotnikom pehote in stotnikom letalstva je sedaj 4 PR, razlika med majorjem pehote in majorjem letalstva pa 5 PR – nobene strokovne razlage, zakaj taka diferenciacija med činom stotnika in majorja!
b) Naddesetnik ima 26. PR, vodnik pa 25. PR – razvrednotenje podčastniške kariere!

1

Na koncu tega prispevka dodajamo še del dopisa, ki je bil spomladi 2017 ob začetku pogajanj za odpravo plačnih anomalij s strani SPMO posredovan na vlado RS, v katerem je obrazložena širina odgovornosti in zahtevnosti poklica vojaškega pilota.


“Zahtevnost dela vojaških pilotov RS je spodaj opisana tudi po kriterijih Vlade RS, navedenih v Izhodiščih za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju z dne 26. 1. 2017.

? Zahtevana strokovna izobrazba:
piloti SV morajo imeti končano Fakulteto za strojništvo, Visokošolski strokovni študij, smer Letalstvo, izbirna skupina Prometni pilot letala / helikopterja.

? Zahtevana dodatna znanja in veščine:
poleg usposabljanja za vojaka (TVSU) in Šole za častnike (ŠČ) morajo piloti tekom študija, predvsem pa po končani ŠČ, opraviti obsežna in dolgoletna strokovno-letalska usposabljanja. Več v Prilogi 1 in Prilogi 2.

? Delovne izkušnje:
letalsko usposabljanje kot tudi nabiranje izkušenj za pridobitev določenih pilotskih licenc lahko traja do 20 let dela.  Več v Prilogi 1 in Prilogi 2.

? Posebni napori pri delu (umski, psihični in fizični):
Od pilota se zaradi večopravilnosti zahteva maksimalno pripravo in koncentracijo pred in med letenjem. Upravljanje zrakoplova zahteva od pilota večopravilnost: tehnika pilotiranja, komunikacija, navigacija, hitro razmišljanje in sprejemanje odločitev ob spremembah med samo letalsko nalogo (npr. reševanje v hribih itd.) in morebitnih odpovedih letalskih sistemov. V kolikor je samo en od zgoraj navedenih elementov zanemarjen, obstaja velika verjetnost za nesrečo, s tem pa poškodbo ali izgubo zrakoplova ali celo življenja članov letalske posadke in potnikov.

? Pooblastila: obseg in teža posega v človekove pravice in svoboščine, posledica nastale škode v primeru prepočasnega odzivanja, neizvajanja, napačne uporabe ali prekoračitve pooblastil:
že tekom letalskega usposabljanja, predvsem pa ob pridobivanju višje pilotske licence, se od pilota zahteva največjo koncentracijo pred in med delom.  Pilot z vsako novo licenco pridobi tudi večjo odgovornost; za sebe, kot tudi za vse potnike v zrakoplovu. Več v Prilogi 1 in Prilogi 2.

? Izpostavljenost tveganjem za zdravje (poškodbe) in življenje:
piloti so izpostavljeni hrupu, vibracijam, delu z radioaktivnimi snovmi in orožjem, kar vse skupaj zajema visoka ocena tveganja za vojaške pilote iz leta 2012. Predvsem pa je vsak let tveganje že samo zase, saj vojaško letenje predstavlja reševanje v gorah, gašenje požarov, streljanje, izvajanje letalskih akrobacij, letenje na zelo nizkih višinah itd.”

Comments are closed.

Post Navigation