DOSEŽKI IN AKTIVNOSTI

NAŠI DOSEŽKI v zadnjem obdobju

1. Najmlajši piloti imajo za 5 plačnih razredov višjo plačo.
Po končani Šoli za častnike so bili piloti sprva postavljeni na prehodno formacijo, kasneje pa se je preko našega sindikata doseglo, da so že v samem začetku piloti postavljeni v naziv poročnik pilot začetnik.

2. V letu 2016 dodatnih 12 nadporočniških pilotskih mest.
Trenutno je v Slovenski vojski zaustavljeno oz. zelo oteženo odpiranje dodatnih formacijskih dolžnosti in tako je zelo upočasnjeno napredovanje v činih. Preko našega sindikata se je doseglo, da so bili piloti z opravljeno licenco CPL(A) ali CPL(H) iz naziva poročnik pilot začetnik ali poročnik drugi pilot postavljeni v naziv nadporočnik drugi pilot.

3. Pilot, ki leti na C-17 iz Pape na Madžarskem, ima poseben dodatek za nevarnost.
Po skoraj dveh letih naših intenzivnih prizadevanj so v Uredbi o plačah za delo v tujini dodali poseben dodatek za nevarnost v višini 304,21 eura, ki je namenjen pripadnikom Slovenske vojske, ki opravljajo naloge osebja posadke zrakoplova. Več v prispevku 1 in prispevku 2.

4. Izdelana izjava o varnosti z ocenjevanjem tveganja za vojaške pilote.
Po naših dolgoletnih prizadevanjih je bila končno izdelana izjava o varnosti, ki temelji na natančnih testiranjih različnih vplivov na zdravje (hrup, vibracije, …). S to izjavo se je delodajalca tudi obvezalo na spoštovanje zakonskih aktov, ki so osnova za varno izvajanje vseh vojaških letalskih nalog.

5. Napotitve na simulator letenja v poletju 2017.
Po letu in pol naših pritiskov, sestankov, dopisov in medijskih prispevkov so bili na simulator letenja poslani prvi piloti vojaških helikopterjev, številni izmed njih so bili nazadnje na simulatorju skoraj 2 leti pred tem. Simulatorji niso potrebni samo zaradi varnosti posadke in potnikov, ampak nas v to zavezujejo številni predpisi na področju varnosti letenja. Resno je bila ogrožena tudi nacionalna varnost RS, saj številni piloti niso smeli več opravljati operativnih nalog. Več v prispevku 1 in prispevku 2.

6. Uspešni na določenih segmentih borbe proti klientelizmu in nepotizmu.
Tudi vojaško letalstvo Republike Slovenije žal ni imun na poskuse netransparentnega in celo nezakonitega nastavljanja novih pilotov, a se je na naše pritiske nekatere primere ustrezno saniralo.

7. Obe selekciji, za štipendijo za pilota in Šolo za častnike, se opravlja skupaj v najkrajšem možnem času.

8. Bolj življenjski pravilnik o izrabi dodatnega dopusta.

a

a

NAŠE AKTIVNOSTI oz. prizadevanja v zadnjem obdobju

 Probleme rešujemo preko številnih dopisov, sestankov z MORS in GŠSV,  sodelovanjem z ostalimi političnimi inštitucijami in vojaškimi sindikati ter delovanjem v različnih medijih.

1. Celostna ureditev plačnega sistema pilotov ? cilj: različno plačilo za različno delo.

Po trenutno veljavni Uredbi o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede so vojaški pilotski nazivi razdeljeni po činih in 4 pilotskih nazivih (pilot začetnik, drugi pilot, prvi pilot in pilot inštruktor).

Med samimi pilotskimi nazivi je ogromen razkorak v znanju, izkušnjah in odgovornosti, v osnovi pa so vojaški piloti RS trenutno vsi isto plačani. Za primer: nadporočnik pilot začetnik, nadporočnik drugi pilot, nadporočnik prvi pilot in nadporočnik pilot inštruktor so vsi v istem plačnem razredu. Tako imate lahko v zrakoplovu pilota učenca ter njegovega inštruktorja, oba z ENAKO plačo. Nadaljnje imate lahko v zrakoplovu kapitana (vodja zrakoplova oz. prvi pilot) in kopilota (drugi pilot), oba z ENAKO plačo.

Prav tako pa so še bolj bizarni primeri, ko ima npr. v veččlanskem zrakoplovu kapitan (vodja zrakoplova oz. prvi pilot) za 15 plačnih razredov MANJŠO plačo od kopilota (drugi pilot), saj je imel kopilot to srečo, da se je zaposlil pred prevedbo plač iz plačnih količnikov v plačne razrede.

Soočamo se z osebnimi problemi, ko se pripadniki otepajo napredovanja iz kopilota v kapitana, saj ob prevzemanju večje odgovornosti ostanejo na isti plači.

Na ta problem v sindikatu opozarjamo že od prevedbe plač leta 2008 naprej, vmes so nam z MORS že priznali to napako in celo sami predlagali določene spremembe, a na koncu izločili iz predloga delovnih mest za odpravo plačnih anomalij.

VEČ V PRISPEVKU.

2. Višja dodana doba poklicnega upokojevanja.

Vojaški piloti so vključeni v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po splošnih predpisih po sistemu 12/15 (12 mesecev dejanskega dela za 15 mesecev pokojninske dobe). S tem se glede na tuje letalske oborožene sile upokojujejo bistveno kasneje.

Problem je bil širše obrazložen v prispevku.

3. Primernejše plačilo pilotov na MOM (Mednarodne operacije in misije).

Piloti, ki letijo v okviru mednarodnih operacij in misij npr. na Kosovem za svoje strokovno letalsko delo, dolgoletna šolanja in izkušnje niso ovrednoteni niti v eni točki. Tako polovica pilotov prejema za 500? manjšo plačo kot pripadniki drugih vojaških rodov istega čina, četrtina pilotov 200? manjšo plačo, četrtina pilotov pa ima enako plačo kot pripadniki drugih rodov.

V sindikatu smo predlagali dodatek za posebna znanja, katerega bi bil deležen širši krog vojaških pripadnikov, ki za svoje delo potrebujejo specifična znanja.

4. Primernejše plačilo pilotov na MSSVT (Mirnodobna struktura Slovenske vojske v tujini)

Vojaški pilot, ki leti na letalu C-17 iz vojaške baze Papa na Madžarskem na vse konce sveta, tudi najbolj nevarne dele, je plačan po Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Ta uredba niti v eni točki ne opredeljuje njegovega vrhunskega letalskega znanja in izkušenj ter nevarnih letalskih operacij. Posledično je plačan malenkost več kot nek uradnik, ki naprimer deluje v pisarni v Strasbourgu.

Več v prispevku.

5. Nezadostno usposabljanje na simulatorju letenja.

Problem je bil že večkrat izpostavljen tudi na naši internetni strani: prispevek 1, prispevek 2, prispevek 3, prispevek 4.

6. Položajni dodatek za kapitane veččlanskih zrakoplovov.

Po 2. odst. 5. čl. Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede bi po našem mnenju morali dobiti položajni dodatek vsi kapitani (vodje zrakoplovov oz. prvi piloti) veččlanskih zrakoplovov Slovenske vojske. Trenutno vodja zrakoplova ne prejme nobenega dodatnega plačila za svoje delo, ko je odgovoren za varno izvedbo letalske naloge, zrakoplov in vse osebe, ki se nahajajo v zrakoplovu.

7. Karierni in izobraževalni problemi.

V našem sindikatu se borimo tudi za izboljšanje kariernega in izobraževalnega sistema vojaških pilotov, ki bi med drugim pozitivno vplivale tudi na splošno klimo in motivacijo pripadnikov:

– neizkoriščen čas med izobraževanjem na fakulteti in nepotrebna čakanja na že vnaprej znano naslednjo stopnjo izobraževanja,

– nepotrebna dvojna selekcija (za štipendijo za vojaškega pilota in za Šolo za častnike),

– vstopna starost začetka šolanja za častnika pilota je previsoka,

– nepotrebno čakanje na finančno odobritev za simulator letenja,

– nejasna karierna pot vojaških pilotov,

– pogodbe za nedoločen čas.

8. Borba na še nerešenih primerih klientelizma in nepotizma.

Dodaj odgovor