KDO SMO

Sindikat Pilotov Ministrstva za Obrambo ? SPMO je bil ustanovljen 4. maja 1998 z odločbo številka 121-88/99-08vs. Izdala jo je UE Kranj 28. maja 1999 in takrat so bila naša pravila vpisana v evidenco statutov sindikatov.

Na seji Sveta Konfederacije Sindikatov marca 2003 smo postali njihov polnopravni član. Z odločbo številka 121-02-110/93-025 z dne 16. julija 2003, ki jo je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, smo pridobili reprezentativnost v poklicu pilot. Novembra 2005 pa smo z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije sklenili Pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo, ki omogoča nemoteno delovanje sindikata in sindikalnih predstavnikov.

20131204_160618_Richtone(HDR)Predsednik SPMO je bil od ustanovitve pa do leta 2006 Anton Juhant, od leta 2006 do 2014 Andrej Košmrlj, med letoma 2014 in 2018 Tobija Cukjati, sedaj pa je v. d. predsednika Matija Zupančič.
Že od samega začetka si člani SPMO prizadevamo ustvariti profesionalno, stimulativno in produktivno, torej varno delovno okolje pilotov znotraj Slovenske Vojske.

Sindikat ima v tem trenutku 65 članov, ki so aktivni piloti letal in helikopterjev, sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi nalog vojaškega letalstva SV ter aktivnostih vojaškega letalstva Slovenske vojske.

Smernice delovanja SPMO:

  1. pomoč članom pri uveljavljanju pravic iz dela in v povezavi z delom ter skrb za varstvo pravic pilotov,
  2. zaščita pravic pilotov,
  3. podajanje predlogov izboljšav varnosti pri delu, delovnih pogojev in ostalo.

Naziv: Sindikat pilotov Ministrstva za obrambo
Naslov: Cerlkje ob Krki 4a, 8263 Cerlkje ob Krki
Davčna številka: 31468420
Matična številka: 1421492
Šifra dejavnosti: 91.200
Kontakt: info(at)spmo.org