“FlySentinel” – prva pametna ura, ki je plod slovenskega znanja in se bo prodajala v Sloveniji.
FlYSentinel_srebrno
 
Naprava deluje tako da nadzoruje parametre, kot so telesna temperatura, srčni utrip, nivo kisika v krvi ter utrujenost in parametre iz okolja kot so temperatura, CO, vlažnost, hrup, GPS višina ter G-sile. Vsi parametri so brani v realnem času in neinvazivno iz zapestja pilota. FlySentine z algoritmi ves čas obdeluje parametre in ob zaznavi nevarnosti opozori pilota ter mu svetuje kako naj ukrepa.

Več v naslednjih prispevkih na strani sierra5.net:
FlySentinel za večjo varnost letenja in Pametna ročna ura za večjo varnost letenja!

Vir: www.sierra5.net
 

V Sindikatu pilotov MORS (SPMO) podpiramo

PROTESTNE DEMONSTRACIJE SINDIKATOV

S ČLANSTVOM ZAPOSLENIH, KI DELAJO NA TEŽKIH IN ZDRAVJU ŠKODLJIVIH DELOVNIH MESTIH

 V SPMO poleg nižanja prispevne stopnje opozarjamo tudi na neustrezno rešen problem poklicnega zavarovanja vojaških pilotov Republike Slovenije. Več v prispevku.
 

 Sindikati s članstvom zaposlenih, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih oz. delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni moč zanesljivo opravljati (policisti, vojaki, rudarji, gasilci, strojevodje, piloti, vozniki, livarji ?) bodo

v sredo, 18. januarja 2017 ob 11. uri pred Ministrstvom za delo

pripravili protestne demonstracije, s katerimi bodo javnost opozorili, da smo

PROTI NIŽANJU PRISPEVNE STOPNJE IN PROTI VIŠANJU STROŠKOV UPRAVLJAVCA

Read More →

Spodaj objavljamo del prispevka, objavljenega na www.sierra5.net


Število izrednih letalskih dogodkov na letalnikih Slovenske vojske se tudi očitno in konstantno povečuje, kar nazorno prikazuje priloženi graf. Predvsem se izpostavlja, da se je število dogodkov povečalo iz razloga tehničnega faktorja, kar ni v skladu s svetovno statistiko, kjer je večina vzrokov v domeni ?človeškega dejavnika?.

Read More →

Odnos delodajalca oz. MORS-a do lastnega vojaškega pilota, ki deluje v tujini, je popolnoma nedopusten in že sramoten, ne samo v našem, ampak tudi že v mednarodnem okolju.

 c-17

V Sindikatu pilotov MORS (SPMO) uradno že leto in pol opozarjamo na popolnoma nedopustno plačevanje slovenskih vojaških pilotov, ki delujejo v tujini.

Na MORS nam sicer ves čas pritrjujejo in se redno na delovnih sestankih posipavajo s pepelom, da tega še niso uredili. Vendar se od pepela žal ne da živeti.

Še v zadnji reviji Slovenska vojska, uradnem mediju pilotovega delodajalca, piše: ?Nadporočniku Resniku so mandat kljub njegovemu nestrinjanju že podaljšali, tako da bo ostal v tujini skupno štiri leta.?. Pa čeprav se izredna podaljšanja zgodijo zelo redko, pa še to izključno na željo samega pripadnika.

Ja, je že res, da je ukaz potrebno spoštovati, saj smo v prvi vrsti vojaki, vendar se od delodajalca pričakuje tudi primeren odnos do dela, ki ga določen pripadnik opravlja. Verjetno je veliki večini slovenskih državljanov logično, da ko država pošlje vojaka na mednarodno misijo v Čad, Afganistan, Kosovo ali drugam, kjer se opravlja nevarne naloge v nevarnem okolju, za to delo primerno nagradi oz. plača. Tako je povsem logično, da ima vojak pehotnik na misiji na Kosovem tudi do 4x večjo plačo kot doma.

Medtem, ko pa so pilotovi kolegi iz tujih držav plačani tudi do 6x več, se za našega pilota baje ne najde denarja. Kar pa je popolna laž.

Več v članku v reviji Slovenska vojska, december 2016, na strani 24 ? 26: revija-sv_16_12

in širši opis problema: Read More →

V Sindikatu pilotov MORS podpiramo sklenjen dogovor med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in vlado Republike Slovenije dne 21. 12. 2016. Med samimi pogajanji se sicer ni sprejelo vseh sindikalnih zahtev, vendar dogovor predstavlja premik k izboljšanju razmer tudi v vojaškem letalstvu RS.

Med drugim je dogovorjeno, da se v letu 2017 pristopi k odpravi plačnih anomalij, ki so žal močno prisotne tudi v vojaškem letalstvu. Že od leta 2008 naprej v našem sindikatu opozarjamo na izjemno nepravilno urejene plače pilotov, ki v nobeni točki ne upoštevajo strokovne specifike pilotskega znanja oziroma razlikovanja med posameznimi stopnjami znanja, zahtevnosti in odgovornosti. Tako je pilot začetnik, drugi pilot, prvi pilot in pilot inštruktor v osnovi plačan identično oziroma imajo vsi isti izhodiščni plačni razred. Plače med njimi pa se razlikujejo samo v činih. Tekom obdobja po sprejetju plačne uredbe pa se je razlikovanje med samimi pilotskimi nazivi poskušalo razslojiti z odvzemom že pridobljenih pravic, ki so med drugim zapisane tudi v določenem zakonu, torej izključno v škodo samim plačam.

Več o samih pogajanjih na:   rtvslo.si