Brez naslovaNa podlagi storjenih krivic v enotnem plačnem sistemu do zaposlenih v  obrambnem resorju ter na podlagi prakse pri plačnih sistemih v NATO in EU  (vojske omenjenih sistemov niso v enotnih plačnih sistemih oz. imajo  popolnoma drugače razdelane plačne sisteme in module) zahtevamo  spremembo v ZSPJS, ki bo obrambnem sistemu dovolila izstop iz enotnega   plačnega sistema.

OBRAZLOŽITEV:

Že več let poudarjamo, da enotni plačni sistem, kot ga imamo v RS, ni pravičen do zaposlenih v obrambnem resorju, saj poleg ustreznega plačila specifike dela in nalog v obrambnem resorju onemogoča načrtovanje in uresničevanje kariernih poti zaposlenih. Če povzamemo, sistem nazivov in primerjava sorodnih ali podobnih poklicev ne daje prave slike in tudi zaradi tega govorimo o podcenjenosti dela zaposlenih v obrambnem resorju.
Dejstvo je, da imajo vsi poklici znotraj obrambnega resorja specifične naloge, ki jih enotni plačni sistem ne priznava, bodisi so to civilne osebe na raznih civilnih dolžnostih in poklicih, bodisi so to vojaške osebe ali pa zaposleni v URSZR oz. upravnem delu MO. ZObr in ZSSlov v svojih določilih glede nalog zelo natančno in jasno vsem zaposlenim zapovedujeta naloge in oblike dela, ki jih ostali v javnem sektorju ali v državni upravi ne poznajo. Enotni plačni sistem ne prepoznava teh razlik in jih posledično neustrezno ovrednoti oziroma ne dovoli ustreznega plačila za opravljene naloge. Zato trdimo, da enotni plačni sistem negativno vpliva tudi na opravljanje nalog in posledično slabi varnost Republike Slovenije, hkrati pa determinira:
– nemožnost prilagajanja nazivov (v nobeni strukturi ni možnosti napredovanja v petih nazivih) specifikam strukture delovnih mest in nalog;
– neustrezno uvrstitev civilnih delovnih mest v J skupino;
– anomalija prevedbe višjih podčastnikov in častnikov;
– nemožnost sklepanja kolektivnih pogodb.

Vse našteto vam je bilo natančno pojasnjeno v skupnem dopisu z dne 15. 4. 2015, in sicer: ?Zahteve sindikatov za spremembe ZSPJS, KPJS, KPND in odpravo anomalij plačnega sistema?.
Dodatni argument, ki vas vodi k prepoznavanju problematike na obrambnem področju je predvolilna obljuba ? na odgovor na postavljena vprašanja SMO, in sicer je takrat, zlasti SMC, zagotovila, da je vaš dolgoročni cilj izločitev obrambnega resorja iz enovitega plačnega sistema javnih uslužbencev. Navsezadnje ste navedene obljube implementirali v koalicijsko pogodbo, v kateri zagotavljate, da boste prioritetno pristopili k zagotovitvi dostojnega in profesionalnega opravljanja službe vsem, ki skrbijo za našo varnost.

Iz zgoraj navedenega tako ugotavljamo, da vas naša zahteva za izstop iz enotnega plačnega sistema ne preseneča. Prepričani smo, da so vaše obljube in zaveze v koalicijski pogodbi iskrene, zato smo prepričani v vladno podporo k izvedbi naše navedene zahteve po izstopu iz enotnega plačnega sistema.

Neizpodbitna resnica je, da smo edina vojska in obrambni sistem na svetu, ki je povezan v enotni plačni sistem, saj je splošna praksa, da ima obrambni sistem na čelu z vojsko svoj plačni sistem. Dopolnilno dejstvo je, da je osnovna plača vojaka v primerljivih državah Evropski uniji veliko višja kot je to urejeno v Republiki Sloveniji.
Dovolj je bilo suženjstva in storjenih krivic v imenu enotnega plačnega sistema. Tudi zaposleni v obrambnem sistemu smo delavci, predvsem pa ljudje, hkrati pa varuhi varnega in stabilnega življenja v RS .

Zato zahtevamo takojšnje postopke za izstop iz enotnega plačnega sistema.

Brnik, 14.08.2015

Slovenski letalski prevoznik Adria Airways d.d. z več kot petdesetletnimi izkušnjami v čarterskem in rednem letalskem prometu, išče:

KOPILOTE PRIPRAVNIKE (M/Ž)

Pogoji:

Diplomirani inženir strojništva – letalska smer ali druga primerna izobrazba tehnične smeri
Zdravniško spričevalo 1.razreda v skladu z EASA
Pooblastilo ME-IR (instrumentalno letenje na večmotornih letalih) v skladu s FCL in EASA
Dovoljenje prometnega pilota (ATPL ali CPL z opravljeno teorijo ATPL) v skladu s FCL in EASA
Znanje angleškega jezika (ICAO Level 4)
Znanje slovenskega jezika
Selekcijski postopek bo sestavljen iz štirih faz v naslednjih okvirnih terminih:

Teoretično preverjanje znanja dne 19.9.2015 ob 9.uri (poglavja iz teorije ATPL: Operational procedures, Air law, Performance, Meteorogical, Principle of flight in PANS- OPS)
Psihološko preverjanje dne 21.9.2015 ob 16.uri
Let na simulatorju
Razgovor
Termini selekcijskega postopka bodo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za začetek selekcijskega postopka, potrjeni najkasneje do 8.9.2015.

Kandidatom, ki v določeni fazi ne bodo zadostili strokovnim kriterijem, se bo selekcijski postopek ustavil. Izbrani bodo kandidati, ki v največji meri izpolnjujejo pogoje.

Izbranim kandidatom bodo ponujene pogodbe o nadaljnjem usposabljanju in zaposlitvi.

Izvedba šolanja in število izbranih kandidatov je odvisno od sestave flote in obsega letenja pri delodajalcu, zato si Adria Airways d.d. pridržuje pravico, da do nastopa dejanskih potreb, šolanja ne začne izvajati in temu posledično določi število kandidatov, ki jim bo ponudila usposabljanje in zaposlitev.

Kandidate vabimo, da nam prijave s kratkim življenjepisom, dosedanjimi poklicnimi izkušnjami, potrdilom o nekaznovanju, potrdilom iz kazenske evidence, ostalimi dokazili in fotografijo pošljete v elektronski obliki na hr@adria.si s pripisom ‘Kopilot – pripravnik’. Prijave sprejemamo do vključno 28.8.2015.

 

Vir:  Adria

Strah pred letenjem je kar pogost pojav, ki premnoge ljudi hromi. Nekatere celo tako močno, da zaradi strahu pred letenjem ne potujejo. Občutek trdnih tal pod nogami jih navdaja z vero, da se jim nič ne more zgoditi, ali pa enostavno o tem ne razmišljajo. Žal se motijo.

Osebno v letenju neizmerno uživam. Celo tako zelo, da zapadem v en sam nasmeh na obrazu. Obrnjen naprej, nazaj, gor ali dol vseeno mi je, samo da letim. In ljudem, s katerimi letim popolnoma zaupam. Naj bodo to moji prijatelji in študijskih let, znanci ali popolni neznanci. Nikoli nisem podvomil v njihovo strokovnost. Zaupam jim. Zaupam jim svoje življenje.

Nedavno sem imel priložnost poleteti s posadko policijskega helikopterja na vajo GRS nad Mojstrano , teden dni prej s posadko vojaškega helikopterja v Podljubelj . V obeh primerih sem se pridružil usposabljanju reševalcev letalcev, ki so pred prihajajočo sezono opravili zaključno usposabljanje. Da sem tudi sam resen, sem dokazoval s plezalnim pasom, samovarovalnim kompletom, čelado in planinsko opremo, potrebno za v gore.

Po kratkih, a jasnih in natančnih navodilih sem se vkrcal v helikopter AB212. Zvok, ki IMG_2437ga oddaja motor legendarnega hueya, je kot poezija med letalskimi motorji. Slišen znotraj helikopterja je še boljši kot odzunaj.

Poleteli smo v steno nad Mojstrano, kjer so zdravniki reševalci letalci (oni imajo plačano dežurstvo) opravili vajo rezanja vrvi v steni. Gre za izjemno težko reševanje, kjer helikopter lebdi ob steni, reševalec pa se po jeklenici spusti do ponesrečenega alpinista, ga vpne na kljuko vitla, prereže vrv, ki alpinista drži v steni, in potem oba skupaj dvignejo v helikopter. Manever je zelo zahteven tudi za pilote. Kot opazovalec trdno na varnih tleh sem pomislil, da bi, in bog ne daj, da bi res kdaj potreboval njihovo pomoč, želel, da me rešujejo prav ti fantje in dekleta, člani Gorsko reševalne zveze Slovenije in posadke helikopterjev Slovenske vojske in Policije.

Gorski reševalci svoje delo opravljajo strokovno, srčno in brezplačno. Tako je. Brezplačno nam pomagajo, ko smo poškodovani in si želimo samo eno. Čimprej iz stene v bolnišnico, kjer bomo deležni zdravniške oskrbe. Ne poznajo nas in mi ne poznamo njih, a vendar so za nas pripravljeni tvegati svoja življenja. Poznam zgodbe pilotov, ob katerih dobim kurjo polt in se jim lahko priklonim. So drzni in včasih gredo, da bi pomagali drugim preko meja, na rob varnosti. Posadke helikopterjev, reševalci letalci in člani GRZS so posebni ljudje. Nikoli ne sprašujejo kdo potrebuje pomoč, ampak kako mu čim hitreje pomagati. Ne dobijo dnevnic, ne dobivajo sejnin in ne razdeljujejo si dobička, ki bi si ga nedvomno zaslužili. Dobijo drobtinice (povračilo potnih stroškov), kolač pa si na veliko režejo in delijo predvsem tisti, ki jim ljudje ne zaupamo, a jih ?poznamo?. Poznamo njihove obraze in njihova dejanja in vsake štiri leta ali pa še bolj pogosto, kakor zlate ribice s slabim spominom, taistim, ki so nas že neštetokrat nategnili in razočarali zopet zaupamo svoje življenje ? zdravje, socialo, šolstvo itd. Reševalcu, ki bi nas pustil v steni, najverjetneje ne bi nikoli več zaupali in bi si želeli, da nas pride iskat kdo drug.

Sami do sebe so kritični. Ko sem jih poslušal na analizi vaje, je bilo popolnoma drugače kot poslušati politike. Bili so kritični in opozorili tudi na najmanjše napake. Vstopanje, pripenjanje, spust, rezanje vrvi, dvig, vstop v helikopter, so deli vaje, ki zahtevajo visoko stopnjo suverenosti. Vsaka napaka te lahko stane življenja in zato strmimo k tem, da jih odpravimo, so bili složni inštruktorji. Ko visiš 70m pod helikopterjem, ki ga biča veter in iz stene rešuješ ponesrečenca, ni časa za oklevanje. Če filozofiraš, se lahko hitro znajdeš med reševanimi ali mrtvimi. Politično mrtvi pa bi morali biti že vsi politiki, ki se igrajo z našimi življenji in predvsem filozofirajo in ne prevzemajo nikakršne odgovornosti.

Ko sem iz skalne police, pod katero je bil prepad, stopal v lebdeči helikopter, dobre pol metra višje od police, nisem čutil popolnoma nobenega strahu. Močan stisk roke inštruktorja mi je pomagal skočiti pol metra visoko v helikopter. V helikopterju pa me je čakala že nova roka in mi pomagala udobno se namestiti. Gorski reševalci so ljudje, ki jim preprosto zaupaš. Vesel sem, da med gorskimi reševalci ni politikov, in razočaran, da med politiki ni gorskih reševalcev. Imeli bi moje zaupanje.

 

VIR: SIERRA5.NET

Avtor: Borut Podgoršek

IMG_2373Zanimiva študija o zmožnostih, sposobnostih … vojaških pilotov. Vsekakor ne priporočamo branja vsem tistim, ki nam že sedaj neopravičeno očitate status. Priporočamo branje vsem tistim, ki bi morali do sedaj (leta prepozno) pravilno ovrednotiti naš poklic. Sledi članek iz Dela, avtorice dr. Maje Meško.

Gibalne, psihofizične in psihološke posebnosti poklica vojaškega pilota

V resnici so drugačni in privilegirani
V vojaškem letalstvu je eden izmed pomembnih ciljev doseči ter nato ohranjati visoko raven usposobljenosti pilotov. Pri tem sta izjemno pomembna tudi njihova dobra psihološka pripravljenost in gibalna sposobnost. Zato smo v okviru moje doktorske disertacije opravili raziskavo, v kateri smo preverjali gibalne, psihomotorične in psihološke posebnosti poklica vojaškega pilota. Namen raziskave je bil natančneje preučiti nekatere posebnosti vojaških pilotov oziroma ugotoviti, ali je mogoče govoriti o modelu oziroma profilu slovenskega vojaškega pilota.

Ugotoviti smo želeli ali določeni motorični, psihomotorični in psihološki testi ločujejo vojaške pilote od kontrolnih skupin, ki so jih predstavljali civilni piloti, pripadniki kopenske vojske ter splošna populacija. Beri dalje →

Dobrodošli na prenovljeni spletni strani SPMO – Sindikata pilotov Ministrstva za obrambo. Upamo, da boste uživali v izkušnji našega novega spletnega mesta.